Objektif, Misi & Visi

DEEPAVALI 3

TENTANG KAMI

Fungsi

Muzium & Balai Seni Lukis Pulau Pinang bertanggungjawab sebagai badan atau institusi yang melaksanakan kerja-kerja menyelidik, mengumpul, memelihara dan mendokumentasi dan publisiti dengan cara saintifik dan sistematik, segala warisan, seni tampak, budaya, dan pelancongan.

Objektif

test11

Penyelidikan

test12

Pengumpulan Data

test13

Memulih & Memelihara

test14

Documentasi & Publisiti

test15

Pusat Sumber

Piagam Muzium

Memupuk dan menanam minat dan penghargaan terhadap warisan seni budaya negeri bagi merealisasikan kesedaran dan kecintaan terhadap tanah air untuk generasi kini dan akan datang agar tidak lupus di telan zaman.

Dengan ini,

Memungut bahan warisan yang mempunyai nilai sejarah sepanjang masa.

Melaksanakan kerja koservasi bahan artifak dan tempat sejarah mengikut keperluan setiap tahun.

Mempamerkan bahan artifak mengikut keperluan tema sepanjang tahun.

Menjalankan penyelidikan warisan sejarah untuk pendidikan, penerangan dan penerbitan orang ramai setiap hari.

Memberi perkhidmatan sebagai sebuah destinasi pelancongan negeri setiap hari.

Pendidikan Muzium untuk Semua.

combine

Misi

Mengumpul, mengkaji, memelihara dan mempamerkan segala khazanah warisan negeri dan budaya dengan menggalakkan pameran-pameran berbentuk pendidikan sejarah dan warisan budaya dan negara.

Visi

Mempromosikan, menanam minat dan untuk menunjukkan penghargaan terhadap warisan budaya negara untuk meningkatkan kesedaran dan menanamkan cinta kepada negara di kalangan generasi kita sekarang tanpa menjejaskan hak generasi masa depan kita.

Motto

“Pendidikan Seni & Warisan Untuk Semua”