Pentadbiran

Posted on
TENTANG KAMI Pentadbiran Unit PembangunanUnit PenyelidikanUnit MuziumBalai Seni LukisUnit Pembangunan Unit Pembangunan TAJUK PROJEK : KERJA-KERJA MENUKAR BUMBUNG SEDIA ADA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN NO. 57, JALAN MACALISTER AGENSI PELAKSANA : JKR DTL TAJUK PROJEK : KERJA-KERJA MENAIKTARAF PUSAT SUMBER DI BANGUNAN NO.57, JALAN MACALISTER AGENSI PELAKSANA : JKR ARKITEK Unit Penyelidikan UNIT PENYELIDIKAN [...]

Perutusan Pengarah

Posted on
PERUTUSAN Perutusan Pengarah Salam, Selaku Pengarah Muzium dan Balai Seni Lukis, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan berasa bangga dengan semangat, komitmen dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh saya sendiri dalam mencapai sasaran dan matlamat utama iaitu Pendidikan Muzium Untuk Semua”. Perpindahan ke premis baru di No.57, Jalan Macalister adalah bertujuan untuk mengembangkan [...]