Balai Seni Lukis Negeri Pulau Pinang, Galeri Tingkat 3, Dewan Sri Pinang ditutup pada 9.00 pagi hingga 1.00 tengahari pada tarikh 15hb Julai ( Isnin)  hingga 17hb Julai (Rabu) bagi memberi laluan kepada berlansungnya MAJLIS ISTIADAT PENGURNIAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT KEHORMATAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2019 sempena HARI ULANG TAHUN KE-81. TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG. TUN DATO' SERI UTAMA (DR) HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI ABBAS D.M.K., S.M.N., D.U.P.N, S.P.D.K., D.P., D.M.P.N., D.J.N