Piagam Pelanggan (Februari 2020)

bilPiagam pelangganBilangan aktiviti yang menepati sasaranPencapaian
1. PENGURUSAN
  Memberi maklumbalas mengenai perkhidmatan dalam tempoh tidak melebihi :
  1. Surat     :   3 hari bekerja
  2. E-mel    :   2 Hari bekerja
  3. Fax       :   2 hari bekerja

                               Menepati Sasaran

Melebihi 3 hari bekerja tetapi tidak melebihi 5 hari bekerja

Melebihi 1 minggu bekerja

 
                     
2. MUZIUM
 

Statistik pelawat yang mengunjungi Muzium Negeri Pulau Pinang sekurang-kurangnya dua ratus (200) pelawat dalam tempoh seminggu.

Menepati Sasaran 200 pelawat dalam masa seminggu

                            Melebihi sasaran

Tidak menepati sasaran

Pameran Sementara di No. 57 Jalan Macalister (Ditutup sementara kerana Projek Bumbung)
         
3. BALAI SENI LUKIS
 

Statistik pelawat yang mengunjungi Balai Seni Lukis Negeri Pulau Pinang sekurang-kurangnya seratus (100) pelawat dalam tempoh 2 minggu.

Menepati Sasaran 100 pelawat dalam 2 minggu

                            Melebihi sasaran

Tidak menepati sasaran

Pertandingan Seni Lukis Terbuka Pulau Pinang 2019
         
4. PENYELIDIKAN
 

Melaksanakan penyelidikan/dokumentasi sekurang-kurangnya satu (1) topik dalam tempoh sebulan.

Menepati sasaran satu (1) topik dalam tempoh sebulan

                             Melebihi sasaran

Tidak menepati sasaran

 
         

Contact Us