(Article from Nanyang Siang Pau Daily Newspaper, Sunday , April 13 , 2014)

Article about A NIGHT AT NO.57 MACALISTER

"Melayang di 9 tempat di hospital bersalin Macalister ". (terjemahan Bahasa Melayu)